Prevádzka predajne a servisu od 6.9.2021

02.09.2021 09:50

 

Vážení zákazníci,

od 06.09.2021 do 14.03.2022 pracujeme v predajni a servise v obmedzenej prevádzke a to nasledovne:

 

1. Kedy si môžem prísť do predajne pozrieť tovar prípadne poradiť sa?

    - musíte sa objednať telefonicky na konkrétny čas a dátum ( štandardne na pracovný deň medzi 10:00 - 17:00)

2. Ako prebehne návšteva predajne?

     dostavíte sa v dohodnutom termíne.  Podmienkou návštevy je dodržanie všetkých bezpečnostných a hygienických požiadaviek, vrátane ochranných pomôcok a to minimálne mať ochranné rúško. Vstup je povolený maximálne jednej osobe súčasne. Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie uvedeného inak vám bude vstup zamietnutý.

 

 

3. Ako sa môžem objednať do servisu?

     - musíte sa objednať telefonicky alebo mailom na konkrétny čas a dátum

  Tel. čísla sú k dispozícií - zimné obdobie v pracovných dňoch pondelok streda piatok od 10:00 - 12:30 a od 14:00 - 16:00.

 

3. Ako prebehne odovzdanie a prevzatie do servisu?

     odovzdanie a prevzatie prebehne pred showroomom na Májovej ulici v skrátenom režime. V dohodnutý termím pristavíte vozidlo do servisu a to na parkovisko pred showroomom na Májovej 21, telefonicky budete informovaný o ukončení servisných prác a v dohodnutý termín si vozidlo prevezmete.  Podmienkou návštevy je dodržanie všetkých bezpečnostných a hygienických požiadaviek, vrátane ochranných pomôcok a to minimálne mať ochranné rúško.  Dôrazne vás žiadame o dodržiavanie uvedeného inak vám bude vstup zamietnutý.

 

3. Ako budú riešené dokumenty
 
     Všetky potrebné dokumenty ako napríklad objednávka, zálohová faktúra, vyúčtovacia faktúra prebehnú formou e-mailovej komunikácie.